Home

ممنوعیت شماره گذاری 18 خودرو

معاون محیط زیست انسانی سازمان حفاظت محیط زیست با بیان اینکه در حال حاضر خودروها در کشور باید استاندارد یورو 4 را رعایت کنند گفت: خودروهای جدیدی که می‌خواهند در کشور تولید شوند از 1396 باید استاندارد یورو 5 را رعایت کنند.

از: پارس نیوز
ممنوعیت شماره گذاری 18 خودرو
  test