Home

رشته های تاثیرگذار در ناکامی کاروان ایران در ریو

رئیس کمیته ملی المپیک عدم دریافت مدال در رشته‌های تکواندو و کشتی فرنگی و حق‌خوری صورت گرفته در یکی از بازی‌ها را دلیل افت رتبه ایران در بازی المپیک ریو نسبت به المپیک لندن دانست.

از: پارس نیوز
رشته های تاثیرگذار در ناکامی کاروان ایران در ریو