گلریز: باید یک سر و سامانی به این کنسرت ها بدهیم

محمد گلریز گفت: باید یک سر و سامانی به این کنسرت ها بدهیم. سه سال پیش ما در اقدامی از تمام خوانندگان پاپ را دعوت کردیم تا هم کار انقلابی و هم از کارهای خود را اجرا کنند، که شاهد اجراهای بسیار خوبی از آنان بودیم. این اتفاق حتی باعث شد سر و صدای آمریکایی ها هم بلند شود.

<
از: پارس نیوز
گلریز: باید یک سر و سامانی به این کنسرت ها بدهیم