تفاوت قیمت7 میلیونی خودرو از کارخانه تا بازار + جدول

مزدا3 تیپ 4 صندوق دار در بازار 122 میلیون تومان قیمت دارد این درحالی است که قیمت این خودرو در کارخانه 116 میلیون و 950 هزار تومان تعیین شده است که تفاوت قیمت 7 میلیون تومانی را نشان می‌دهد.

<
از: پارس نیوز
تفاوت قیمت7 میلیونی خودرو از کارخانه تا بازار + جدول