Home

رکود در دولت یازدهم عمیق‌تر شد

نماینده مجلس نهم شورای اسلامی با بیان اینکه کاهش تورم در دولت به قیمت افزایش رکود و بیکاری صورت گرفته، گفت: رکود در دولت یازدهم عمیق‌تر شده است.

از: پارس نیوز
رکود در دولت یازدهم عمیق‌تر شد
  test