رویکرد رادیو اربعین از نگاه معاون صدا

نسرین آبروانی، معاون صدا، در یادداشتی از رویکرد برنامه های رادیو اربعین و اهداف این رادیو برای خدمتگزاری به مردم سخن گفت.

<
از: پارس نیوز
رویکرد رادیو اربعین از نگاه معاون صدا