سقف تسهیلات کارمندان بانک‌ها چقدر است؟

معاون وزیر اقتصاد با تأکید براینکه سقف تسهیلات کارمندان بانکی کمتر از ۲۵۰ میلیون تومان است،گفت: قبلاً معیار پرداخت تسهیلات ، 40 برابر حقوق بود. منتهی این 40 برابر حقوق سقف نداشت و برای عضو هیات مدیره و مدیرعامل که حقوقش فرضاً 8 میلیون تومان باشد، 40 برابر غیرمتعارف بود.

<
از: پارس نیوز
سقف تسهیلات کارمندان بانک‌ها چقدر است؟