قتل داور به دست یک فوتبالیست!

یک فوتبالیست در لیگ مکزیک با ضربه شدید به سر داور، او را به کام مرگ فرستاد.

<
از: پارس نیوز
قتل داور به دست یک فوتبالیست!