Home

سروری: گزارش دیدبان شفافیت دروغ‌گویی‌ها برای ریزش اعتماد مردم را نشان داد

عضو شورای شهر تهران گفت: در گزارشی که دیروز منتشر شد، نشان داد که چه دروغ‌هایی برای فرو ریختن دیوار اعتماد مردم شکل می‌گیرد. این گزارش نشان داد که ادعای تخلفات 2هزار و 200 میلیارد تومانی دروغ بوده و تنها 0.7 درصد این رقم به عنوان تخلف احتمالی مطرح شده است.

از: پارس نیوز
سروری: گزارش دیدبان شفافیت دروغ‌گویی‌ها برای ریزش اعتماد مردم را نشان داد