دولت چند هواپیما می تواند بخرد؟

سه شنبه ۱۸ آبان ۱۳۹۵
دولت چند هواپیما می تواند بخرد؟

ذوالنور با بیان اینکه 25 هواپیما مجوز فروش پیدا کرده اند گفت: تا پایان سال چهارفروند هواپیما وارد ایران می شوند.

به گزارش پارس نیوز،

مجتبی ذوالنور در پاسخ به سوالی مبنی بر زمان ورود هواپیماهای ایرباس به ایران گفت: 25 هواپیما مجوز فروش پیدا کرده اند که تا پایان سال تنها چهار فروند آن وارد کشور می شوند.
عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس اظهارداشت: طبق اعلام مسئولین دولتی بقیه این هواپیماها در چند سال آینده وارد خواهد شد.
وی خاطر نشان کرد: این هواپیماها قبلاَ استفاده شده وکارکرده هستند.
ذوالنوردر پایان در پاسخ به سوال دیگری مبنی بر توافق ایران با یک شرکت لیزینگ خارجی برای خرید 17 هواپیمای ایرباس اظهار بی اطلاعی کرد.

 

دولت چند هواپیما می تواند بخرد؟
jkkjkjkjkj