Home

انصاری فرد نامزد دریافت جایزه بهترین بازیکن سوپرلیگ یونان شد

کریم انصاری فرد ملی پوش ایرانی تیم پانیونیوس، نامزد دریافت جایزه بهترین بازیکن لیگ فوتبال یونان شد.

از: پارس نیوز
انصاری فرد نامزد دریافت جایزه بهترین بازیکن سوپرلیگ یونان شد