Home

درآمد همسر علی دایی سر به فلک می کشد !

علی دایی معروف ترین چهره فوتبال ایران در گفت و گوی تازه خود با یک ماهنامه به زوایای مختلف زندگی شخصی و حرفه ای و مخصوصا اقتصادی خود پرداخته است که با پاسخ‌های صریح او مصاحبه خواندنی از آب درآمده است. مرورش خالی از لطف نیست.

از: پارس نیوز
درآمد همسر علی دایی سر به فلک می کشد !
  test