Home

قیمت نفت نزولی شد

قیمت نفت به دنبال تغییر تمرکز بازار بر روی مازاد عرضه در جهان و تقویت ارزش دلار به 45.79 دلار در هر بشکه کاهش یافت.

از: پارس نیوز
قیمت نفت نزولی شد