توضیح عباس جدیدی درباره عکس جنجالی اش با پورحیدری

عباس جدیدی درباره عکس جنجالی اش با منصور پورحیدری از پشت پرده های این اتفاق پرده برداشت و به نوعی برای اولین بار درباره اش صحبت کرد.

<
از: پارس نیوز
توضیح عباس جدیدی درباره عکس جنجالی اش با پورحیدری