Home

سرنوشت پذیرفته شدگان سومین آزمون استخدامی کشوری مانند دوره قبل می شود؟

سومین آزمون استخدامی دستگاه‌های اجرایی کشور روز گذشته با حضور ۴۵۲ هزار نفر برگزار شد این در حالی است که هنوز برخی پذیرفته‌شدگان در دومین آزمون استخدامی از سوی دستگاه‌های ذیربط تعیین تکلیف نشده‌اند.

از: پارس نیوز
سرنوشت پذیرفته شدگان سومین آزمون استخدامی کشوری مانند دوره قبل می شود؟