مدارس شهر تهران در چه شرایطی تعطیل می شوند

خبرگزاری میزان- رئیس اداره تربیت بدنی آموزش و پرورش شهر تهران در مورد تعطیل نشدن مدارس به علت آلودگی هوا توضیح داد.

<
از: پارس نیوز
مدارس شهر تهران در چه شرایطی تعطیل می شوند