روحانی: سر مسائلی که برای جامعه مهم نیست وقت تلف نکنیم

رئیس‌جمهور گفت: افراط‌گر گروه مقابل را کوچک می‌پندارد، افراط‌گر جزء خود و یاران خود همه را ناحق می‌پندارد در حالی که در اسلام همه جامعه بشری یک واحد است.

<
از: پارس نیوز
روحانی: سر مسائلی که برای جامعه مهم نیست وقت تلف نکنیم