تلاش برای تولید سوسک های حمام دو متری!

یکشنبه ۳۰ آبان ۱۳۹۵
تلاش برای تولید سوسک های حمام دو متری!

سوسک های حمام که همیشه و در هر شرایطی در زندگی با آنها مواجه می شویم به اندازه کافی چندش آور و البته برای خیلی ها ترسناک هستند.

به گزارش پارس نیوز،

حالا تصورش کنید همین سوسک های حمام چندش آور چند برابر شوند و به دو متر برسند. عکس العمل شما در برابر چنین اژدهایی چه خواهد بود؟ حتی فکر کردن به یک سوسک حمام دو متری هم وحشتناک است چه برسد به اینکه در واقعیت هم چنین موجودی وجود داشته باشد. اما خبر بد این است که چند جانور شناس و متخصص ژنتیک در حال مطالعه بر روی طرحی هستند تا به وسیله هورمون سوسک هایی دو متری پرورش دهند. این آزمایش ها قرار است بر اساس آزمایش چند داروی هورمونی صورت بگیرد و اثرات این داروها بر روی سوسک ها دیده شوند.

سوسک ها بنا به دلایل مختلفی برای این آزمایش وحشتناک انتخاب شده اند. گویا فیزیولوژی بدن آنها بهتر از هر جاندار دیگری بر روی این نوع داروی خاص جواب می دهد.

 

تلاش برای تولید سوسک های حمام دو متری!
jkkjkjkjkj