پاسخ فرزند عباس کیارستمی به اظهارات اخیر وزیر بهداشت

«پیام تلگرامی بهمن کیارستمی که در پاسخ به وزیر بهداشت منتشر شد، خبر از عاقبت نامشخص پرونده پزشکی کارگردان بزرگ ایرانی می‌دهد؛ موضوعی که عبارت «قصور پزشکی» را همچنان در صدر مطالب مربوط به دنیای پزشکی در نگاه مردم زنده نگه داشته است.»

<
از: پارس نیوز
پاسخ فرزند عباس کیارستمی به اظهارات اخیر وزیر بهداشت