Home

ظریف درگذشت «فیدل کاسترو» را تسلیت گفت

محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه کشورمان درگذشت فیدل کاسترو رهبر فقید کوبا را تسلیت گفت.

از: پارس نیوز
ظریف درگذشت «فیدل کاسترو» را تسلیت گفت