جعبه سیاه هواپیمای تیم فوتبال برزیل/عکس

پنجشنبه ۱۱ آذر ۱۳۹۵
جعبه سیاه هواپیمای تیم فوتبال برزیل/عکس

بعد از گذشته 48 ساعت از سانحه سقوط هواپیما تیم فوتبال برزیل جعبه سیاه هواپیما پیدا شد و کارشناسان مراحل فنی را روی این قطعه انجام می دهند.

به گزارش پارس نیوز،

بعد از گذشته 48 ساعت از سانحه سقوط هواپیما تیم فوتبال برزیل جعبه سیاه هواپیما پیدا شد و کارشناسان مراحل فنی را روی این قطعه انجام می دهند،تا دلیل اصلی این سانحه مشخص شود.

تصویر جعبه سیاه هواپیما تیم فوتبال برزیل

 

جعبه سیاه هواپیمای تیم فوتبال برزیل/عکس
جعبه سیاه هواپیمای تیم فوتبال برزیل/عکس