یک داعشی همسرش را به خاطر نجات فرزندش کشت

یکی از عناصر گروه تروریستی داعش همسر خود را به دلیل فراری دادن پسر 9 ساله شان به مناطق آزادشده، درون گودالی زندانی کرد و وی را از شدت گرسنگی و تشنگی کشت.

<
از: پارس نیوز
یک داعشی همسرش را به خاطر نجات فرزندش کشت