Home

رونمایی ترامپ از وزیر دفاع خود!

دونالد ترامپ رئیس جمهور جدید آمریکا ژنرال بازنشسته جیمز ماتیس را به عنوان نامزد تصدی پست ریاست وزارت دفاع این کشور (پنتاگون) معرفی کرد.

از: پارس نیوز
رونمایی ترامپ از وزیر دفاع خود!