رونمایی ترامپ از وزیر دفاع خود!

دونالد ترامپ رئیس جمهور جدید آمریکا ژنرال بازنشسته جیمز ماتیس را به عنوان نامزد تصدی پست ریاست وزارت دفاع این کشور (پنتاگون) معرفی کرد.

<
از: پارس نیوز
رونمایی ترامپ از وزیر دفاع خود!