همه سرنشینان هواپیمای سقوط کرده پاکستان کشته شدند

به گفته شاهدان سقوط هواپیما در پاکستان همه سرنشینان این هواپیما جان خود را از دست داده اند.

<
از: پارس نیوز
همه سرنشینان هواپیمای سقوط کرده پاکستان کشته شدند