Home

شکست حریف آسیایی پرسپولیس در لیگ ستارگان

تیم فوتبال الریان ، حریف پرسپولیس در لیگ قهرمانان آسیا، در لیگ ستارگان قطر متحمل شکست شد.

از: پارس نیوز
شکست حریف آسیایی پرسپولیس در لیگ ستارگان