رفع آلودگی‌ هوا از امشب

امروز با توجه به تداوم پایداری نسبی جو، آلودگی هوا در شهرهای صنعتی و پرجمعیت مثل تهران،‌ کرج، اصفهان و تبریز ادامه دارد که پیامد آن ناسالم بودن هوای این مناطق برای همه گروه‌های سنی است. با توجه به پیش‌بینی بارندگی، کیفیت هوای این مناطق به شرایط مطلوب باز می‌گردد.

<
از: پارس نیوز
رفع آلودگی‌ هوا از امشب