Home

رفع آلودگی‌ هوا از امشب

امروز با توجه به تداوم پایداری نسبی جو، آلودگی هوا در شهرهای صنعتی و پرجمعیت مثل تهران،‌ کرج، اصفهان و تبریز ادامه دارد که پیامد آن ناسالم بودن هوای این مناطق برای همه گروه‌های سنی است. با توجه به پیش‌بینی بارندگی، کیفیت هوای این مناطق به شرایط مطلوب باز می‌گردد.

از: پارس نیوز
رفع آلودگی‌ هوا از امشب