چرایی منافع طالبان برای حضور در دولت افغانستان/ طالبان در آمریکای ترامپ در حاشیه است

ترامپ تهدید کرده است که با گروه های تروریستی برخورد خواهد کرد. اگر این سیاست همیشگی باشد، منافع طالبان حکم می-کند که به سمت مشارکت در دولت افغانستان حرکت کند؛ زیرا در این صورت سیاست های ایالات‌متحده آمریکا علیه آن‌ها خواهد شد. به‌علاوه، آمریکای ترامپ داعش را در اولویت تهدیدهای امنیتی آمریکا قرار داده است. بر این اساس طالبان در حال حاضر در حاشیه است.

<
از: پارس نیوز
چرایی منافع طالبان برای حضور در دولت افغانستان/ طالبان در آمریکای ترامپ در حاشیه است