آشتیانی: در شفاف سازی تخلفات صندوق ذخیره فرهنگیان با احدی تعارف نداریم

وزیر آموزش و پرورش گفت: وقت زیادی برای روشن شدن تخلفات صندوق ذخیره فرهنگیان گذاشتم و در شفاف‌سازی این تخلفات با احدی تعارف نداریم.

<
از: پارس نیوز
آشتیانی: در شفاف سازی تخلفات صندوق ذخیره فرهنگیان با احدی تعارف نداریم