Home

جزئیات تعیین شهریه مدارس غیردولتی

رئیس سازمان مدارس غیردولتی آموزش و پرورش به اعلام جزئیات تعیین شهریه مدارس غیر دولتی پرداخت و گفت: هر ساله قبل از اینکه مبالغ شهریه مدارس غیردولتی به تصویب نهایی استان‌ها برسد، ارزیابی از عملکرد سال‌های گذشته انجام می‌شود.

شنبه ۱۱ دی ۱۳۹۵
جزئیات تعیین شهریه مدارس غیردولتی
به گزارش پارس نیوز،

مرضیه گُرد رئیس مدارس سازمان غیردولتی و مشارکت‌های مردمی وزارت آموزش و پرورش در خصوص «الگوی شهریه مدارس غیردولتی»، اظهار داشت: الگوی این مدارس با توجه به قسمت‌های مندرج در قانون تأسیس مدارس غیردولتی، امسال وارد سومین سال اجرای آن شده است.

وی ادامه داد: هرساله قبل از اینکه ما مبالغ شهریه مدارس غیردولتی را به تصویب نهایی استان‌ها برسانیم، ارزیابی از عملکرد سال‌های گذشته داریم و با کاهش خطاها، جلسه کارشناسی با مشارکت تعدادی از مؤسسان مدارس غیردولتی و حوزه‌های کارشناسی اداره کل مشارکت‌های مردمی تشکیل می‌شود.

گرد افزود: مجدداً هر مؤسسی اطلاعات خود را وارد سیستم می‌کند و بعد از وارد شدن، اطلاعات بررسی می‌شود و مرحله خود اظهاری تکمیل خواهد شد.

رئیس سازمان مدارس غیردولتی وزارت آموزش و پرورش یادآور شد: اعداد و ارقام به دست آمده، طبق فرمول‌هایی که مّصوب شورای نظارت مرکزی است، بررسی می‌شود و در شورای نظارت استان مجدداً مورد بحث قرار می‌‌گیرد و باید در آنجا به تصویب برسد.

وی تصریح کرد: چنانچه مشکلاتی در خصوص فوق‌برنامه‌ها و شهریه مدارس غیردولتی وجود داشته باشد، رفع شده و به اطلاع مردم خواهد رسید.