اخبار حوادث را نخوانید

یک آسیب‌شناس اجتماعی با بیان اینکه خواندن اخبار حوادث باعث ایجاد افسردگی روحی و روانی می‌شود، گفت: افراد باید تا حد امکان از رفتن به سمت خواندن اخبار حوادث و خریدن روزنامه صرفاً برای اخبار حوادث پرهیز کنند و باید نشاط اجتماعی در جامعه بالا رود.

<
از: پارس نیوز
اخبار حوادث را نخوانید