ادعای بان کی مون درخصوص نقض تحریم‌های ایران

به نوشته رویترز، دبیرکل سابق سازمان ملل در دوران تصدی این پست نگرانی خود را در خصوص نقض ادعایی تحریم‌های این سازمان از سوی ایران، به شورای امنیت اعلام کرده بود.

<
از: پارس نیوز
ادعای بان کی مون درخصوص نقض تحریم‌های ایران