Home

مقام معظم رهبری ساعت 10 بر پیکر آیت‌الله هاشمی نماز اقامه می‌کنند

سخنگوی ستاد ارتحال آیت‌الله هاشمی رفسنجانی گفت: مقام معظم رهبری ساعت 10 صبح برای اقامه نماز بر پیکر آیت‌الله هاشمی حضور خواهند یافت.

از: پارس نیوز
مقام معظم رهبری ساعت 10 بر پیکر آیت‌الله هاشمی نماز اقامه می‌کنند
  test