Home

رییس اجرایی دولت وحدت ملی افغانستان وارد تهران شد

رییس اجرایی دولت وحدت ملی افغانستان برای شرکت در مراسم ختم آیت‌الله هاشمی رفسنجانی وارد تهران شد.

از: پارس نیوز
رییس اجرایی دولت وحدت ملی افغانستان وارد تهران شد