Home

شیر ویژه مدارس وسیله پذیرایی مسافران هواپیما

درحالی پس از گذشت حدود چهار ماه به دلیل کمبود منابع مالی سرانجام از هفته گذشته توزیع شیر در برخی مدارس کشور از جمله استان تهران آغاز شده که یکی از ایرلاین‌های داخلی اقدام به پذیرایی از مسافران با این نوع شیر در پروازهای خود کرده است.

از: پارس نیوز
شیر ویژه مدارس وسیله پذیرایی مسافران هواپیما