عضو حقوقدان شورای نگهبان عزادار شد

چهارشنبه ۲۲ دی ۱۳۹۵
عضو حقوقدان شورای نگهبان عزادار شد

پدر «محسن اسماعیلی» عضو حقوقدان شورای نگهبان درگذشت.

به گزارش پارس نیوز،

 پدر «محسن اسماعیلی» و «پرویز اسماعیلی» پس از گذراندن یک دوره بیماری به رحمت خدارفت.

 

عضو حقوقدان شورای نگهبان عزادار شد