رئیس دفتر رئیس‌جمهور درگذشت پدر اخوان اسماعیلی را تسلیت گفت

رئیس دفتر رئیس‌جمهور در پیامی، درگذشت مرحوم عزیزالله اسماعیلی پدر اخوان اسماعیلی را تسلیت گفت.

<
از: پارس نیوز
رئیس دفتر رئیس‌جمهور درگذشت پدر اخوان اسماعیلی را تسلیت گفت