شاه مازندران کشته شد؟ / عکس

تشابه چهره یک شرور با شاه مازندران سبب شکل گیری شایعه ای مبنی بر قتل شاه مازندران در زندان شد.

<
از: پارس نیوز
شاه مازندران کشته شد؟ / عکس