Home

تصویری دیده نشده از بمب نقل و انتقالات پرسپولیسی ها

ستاره این روزهای پرسپولیس،دوران پرخاطره ای را در زادگاهش سپری کرده است.

از: پارس نیوز
تصویری دیده نشده از بمب نقل و انتقالات پرسپولیسی ها