اسامی تخم مرغ های غیربهداشتی توزیع شده در سطح شهر

به تازگی، فرد یا افرادی به‌صورت غیرمجاز اقدام به عرضه تخم مرغ‌های بسته بندی غیر بهداشتی و بعضا ناسالم در سطح شهر تهران و شهرهای شمالی کشور کرده‌اند که به مردم توصیه می‌شود از خریداری آنها خودداری کنند.

<
از: پارس نیوز
اسامی تخم مرغ های غیربهداشتی توزیع شده در سطح شهر