Home

یکی از قربانیان تیراندازی مرگبار اراک زنده شد

یکی از افرادی که ساعاتی پیش جزو قربانیان حادثه اراک معرفی شده بود، با تلاش پزشکان به زندگی بازگشت.

از: پارس نیوز
یکی از قربانیان تیراندازی مرگبار اراک زنده شد