Home

مقامات انگلیسی به سفارت ایران در لندن رفتند

تعدادی از سفرا و نمایندگان سفارتخانه های مقیم انگلیس روز چهارشنبه با حضور در سفارت جمهوری اسلامی ایران در لندن و امضای دفتر یادبود آیت الله هاشمی رفسنجانی، به مقام و شخصیت این یار دیرین امام(ره)، انقلاب و رهبری ادای احترام کرد.

از: پارس نیوز
مقامات انگلیسی به سفارت ایران در لندن رفتند
  test