سرمربی راه‌آهن استعفا کرد

سرمربی زردپوشان تهرانی، ۱۹ روز پس از منصوب شدن به این سمت، استعفا کرد.

<
از: پارس نیوز
سرمربی راه‌آهن استعفا کرد