خواننده پاپ،‌ شایعه بازیگر شدنش را تکذیب کرد!

آسرایی با اشاره به اواخر تابستان سال آینده به عنوان زمان انتشار آلبوم جدیدش از موضوع مطرح شده درباره بازیگر شدنش ،‌ به عنوان یک شایعه یاد کرد.

<
از: پارس نیوز
خواننده پاپ،‌ شایعه بازیگر شدنش را تکذیب کرد!