قرارداد جدید فوتبالی در 50 سالگی

بازیکن همدوره محرمی و پیوس همچنان در فوتبال ژاپن مشغول بازی است.

<
از: پارس نیوز
قرارداد جدید فوتبالی در 50 سالگی