پیشکسوت والیبال در خانه ابدی آرام گرفت

پیشکسوت والیبال ایران امروز در مراسمی در قطعه نام‌آوران بهشت زهرا به خاک سپرده شد.

<
از: پارس نیوز
پیشکسوت والیبال در خانه ابدی آرام گرفت