تیراندازی در انگلیس 3 قربانی گرفت

تیراندازی در انگلیس 3 قربانی گرفت

گروه بین الملل – در پی یک تیراندازی مرگبار در انگلیس سه نفر جان خود را از دست دادند.

گروه بین الملل – در پی یک تیراندازی مرگبار در انگلیس سه نفر جان خود را از دست دادند.

تا به حال هیچ نشانه‌ای کهحاکی از تروریستی بودن این حادثه باشد به دست نیامده است.

پلیس لینکلن شایر طی بیانیه‌ایاعلام کرد: «تأیید می کنیم که این حادثه بوسیله یک سلاح گرم در منطقه پینچ بیک رودو در مجاورت استخر شنای کسل صورت گرفت است. در این حادثه سه نفر کشته شدند که یکیاز آن ها نیز خود مهاجم مسلح بوده است».

همچنین در این بیانیه آمدهاست هیچ نشانه‌ای دال بر اقدام تروریستی وجود ندارد و از جانب پلیس هیچ تیراندازیصورت نگرفته است.


از: خبرگزاری پلیس
تیراندازی در انگلیس 3 قربانی گرفت