یک کشته و چهار مجروح در تیراندازی در تگزاس

یک کشته و چهار مجروح در تیراندازی در تگزاس

گروه بین الملل – تیراندازی در آستین تگزاس یک کشته و چهار مجروح بر جای گذاشت.

گروه بین الملل – تیراندازی در آستین تگزاس یک کشته و چهار مجروح بر جای گذاشت.
از: خبرگزاری پلیس
یک کشته و چهار مجروح در تیراندازی در تگزاس