خونین ترین تعطیلات کریسمس شیکاگو

گروه بین الملل – 11 کشته و 60 مجروح خونین ترین تعطیلات کریسمس در چند سال اخیر را در ایالت شیکاگو رقم زدند.

<
از: خبرگزاری پلیس
خونین ترین تعطیلات کریسمس شیکاگو