Home

تحلیل بازارهای جهانی

نوعی دوگانگی (Duality) در عملکرد اقتصادی اعضای حوزه یورو وجود دارد. آلمان با تکیه بر بخش واقعی بزرگ، سرمایه انسانی بالا و زیرساخت‌های صنعتی بسیار قوی همچنان عالی کار می‌کند، فرانسه کند ولی بدون مشکل و اروپای شرقی ضعیف است و در نهایت اسپانیا، پرتغال و یونان وضعیت افتضاحی دارند. عملاً آلمان و فرانسه حوزه یورو را سوبسید می‌کنند.

از: سنا
تحلیل بازارهای جهانی
  test