تحلیل متغیرهای مهم اقتصاد ایران و پیش بینی تورم، ارز، بازارسهام و مسکن در سال ۹۵

چهارشنبه ۲۳ تیر ۱۳۹۵
تحلیل متغیرهای مهم اقتصاد ایران و پیش بینی تورم، ارز، بازارسهام و مسکن در سال ۹۵

شرکت تامین سرمایه نوین برای نخستین بار تحلیلی جامع و خواندنی از آینده متغیرهای کلان اقتصادی ایران در سال ۹۵ و برآوردی از نرخ تورم، ارز، بازارهای مسکن و سهام ارایه کرد.

  شرکت تامین سرمایه نوین در حاشیه نهمین نمایشگاه بورس، بانک و بیمه برای نخستین بار تحلیلی جامع و خواندنی از آینده متغیرهای کلان اقتصادی ایران در سال ۹۵ و برآوردی از نرخ تورم، ارز، بازارهای مسکن و سهام ارایه کرد. به گزارش پایگاه اطلاع رسانی بازار سرمایه (سنا)، شرکت تامین سرمایه نوین برای نخستین بار اقدام به تهیه و تدوین تحلیل جامعی از متغیرهای کلان اقتصادی ایران در سال 95 و برآوردی از نرخ تورم، ارز، بازارهای مسکن و سهام کرده است. در این گزارش جامع، پس از بررسی اجمالی روند متغیرهای کلان اقتصادی طی سال های اخیر، چشم انداز رشد اقتصادی طی سال 95 ارایه شده و در ادامه برآوردی از نرخ تورم، نرخ ارز، وضعیت بازار دارایی ها شامل بازار مسکن و سهام و روند متغیرهای پولی و اعتباری صورت گرفته است. همچنین در بخش چشم انداز رشد اقتصادی، با برشمردن عوامل موثر بر رشد اقتصادی، دلایل کندی آهنگ این متغیر طی سال های اخیر مورد بررسی قرار گرفته و در نهایت پیش بینی نرخ رشد دست یافتنی در سال 95 ارایه شده است. در خصوص نرخ تورم نیز پس از تشریح عوامل موثر بر کاهش نرخ تورم طی 3 سال گذشته، امکان دستیابی به نرخ تک تورمی تورم و شرایط تثبیت آن به تفصیل بررسی شده است. همچنین در این گزارش سناریوهای محتمل برای نرخ ارز در سال جاری به همراه نمودارهای مقایسه ای این متغیر با شاخص های کلان اقتصادی قابل دسترسی است. در انتها نیز این گزارش با بررسی روند نوسان در بازارهای دارایی به ویژه بازار املاک و مستغلات و بازار سهام ، برآوردی از متغیرهای پولی و اعتباری در سال 95 ارایه می دهد. علاقمندان می توانند با مراجعه به سالن 44B در نهمین نمایشگاه بورس، بانک و بیمه و یا شرکت تامین سرمایه نوین نسبت به تهیه این گزارش تحلیلی اقدام کنند.
تحلیل متغیرهای مهم اقتصاد ایران و پیش بینی تورم، ارز، بازارسهام و مسکن در سال ۹۵